MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Inne wydarzenia

Działalność
edukacyjno- oświatowa

Inne wydarzenia

Stwarzając możliwości bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, artystami oraz wielostronnej edukacji artystycznej zapraszamy do kreatywnego działania, czerpania inspiracji oraz twórczych poszukiwań. Oprócz warsztatów oraz wykładów w ramach naszej dziaalności edukacyjno- oświatowej proponujemy:

  • spotkania z artystami, kuratorami, krytykami i historykami sztuki,

  • zajęcia z rysunku dla młodzieży przygotowujące do egzaminów na uczelnie i kierunki artystyczne. Cotygodniowe zajęcia mają na celu doskonalenie warsztatu z zakresu rysunku. Dzięki naszemu doświadczeniu, młodzież zdająca na kierunki zostaje profesjonalnie przygotowana, osiągając niejednokrotnie wspaniałe wyniki. Formuła zajęć sprawia, że uczestnicy poznają i doświadczają wielu możliwości jakie daje rysunek i wykorzystują je w swojej twórczości. Zajęcia pozwalają również rozwijać pasję, talent i wrażliwość w zakresie jednej z podstawowych dziedzin sztuki jaką jest rysunek. Otwarta formuła zajęć daje możliwość zapisu i uczestnictwa w spotkaniach w każdej chwili.

  • pokazy filmowe- promocja kina krótkometrażowego (animacje, krótkie fabuły, dokumenty, filmy eksperymentalne, teledyski, video art). Współpracujemy między innymi z Fundacją Ad Arte popularyzującą krótkie formy filmowe, które od lat regularnie prezentuje w kilkunastu miastach na terenie całego kraju. Ad Arte jest pomysłodawcą Short Waves Festival, który co roku odwiedza miasta w całej Polsce i za granicą, a jego główna część odbywa się w Poznaniu. Ponadto Fundacja organizuje pokazy krótkiego kina w ramach autorskiego cyklu World Shorts oraz we współpracy z Future Shorts, Shorts International i Manhattan Short.
    Odbywają się u nas także pokazy filmów ze Studia Munka powołanego w 2008 roku, które działa w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich, i jest producentem debiutów filmowych – krótkich i długich metraży. Studio Munka prowadzi jeden program dla fabularnych projektów pełnometrażowych - "Debiut Pełnometrażowy" oraz trzy programy dla krótkich metraży: „30 Minut”, „Pierwszy Dokument” i „Młoda Animacja”, poświęconych odpowiednio fabułom, dokumentom i animacjom.

  • Cykliczne działania o charakterze ogólnopolskim (m. in. Prezentacje, Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki).

facebookyou tubegoogle picasabip