MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

O WYKŁADACH

Wykłady z zakresu historii sztuki 
i sztuki najnowszej

O WYKŁADACH

Prowadzone przez historyków sztuki i wykładowców uczelni artystycznych z wykorzystaniem albumów, reprodukcji dzieł sztuki, tekstów literatury, katalogów i multimediów. Wykłady mają na celu przybliżenie bogatego i zróżnicowanego wachlarza pojęć, zjawisk i trendów z różnych dziedzin sztuki. Pozwalają młodemu odbiorcy zaznajomić się z funkcjami pełnionymi przez dzieło sztuki, patrzeć na sztukę i werbalizować wrażenia jakie w nim budzi, opisywać, charakteryzować i interpretować dzieło sztuki zarówno malarskiej, rzeźbiarskiej jak i architektonicznej. Wykłady nie mają stanowić „suchego”, faktograficznego przekazania informacji, ale mają na celu nauczenie świadomego odbioru sztuki zarówno dawnej jak i najnowszej.

facebookyou tubegoogle picasabip